Blogia
................. puntos de inflexión ...

*/ Haiku ...

<font size=4><strong>*/ Haiku ...</strong></font>

_______________________________________

 

 

Este camino
nadie ya lo recorre
salvo el crepúsculo

------


kono michi ya
yuku hito nashi ni
aki no kure

Matsuo Bashô
(1644-1694)

______________________

0 comentarios